Lukkedage, takster og indmeldelse

Indmeldelse af barn

Skal dit barn meldes ind i Impulsen, kan du via dette link komme til kommunens hjemmeside og melde ind ved hjælp af MitID. Alternativt kan du komme ned i klubben og hente en indmeldelsesblanket, eller skrive til souschef Rikke Estrup Overgaard på rikkees@htk.dk.

Friplads

Er du berettiget til 100 % friplads, får I refunderet op til 100 kr. pr måned på HTKpay.

Er du berettiget til 99 % og ned af, får I refunderet op til 50 kr.

Der beregnes fra hver den 15. til hver den 14. i måneden – pengene refunderes senest den 20. hver måned – pengene refunderes på HTKpay-kortet og kan ikke udbetales på anden vis.